Общи условия за ползване

 1. Общи положения

Настоящият документ представлява общите условия за използване на онлайн магазина, достъпен на домейна zdravensvqt.bg Преди да се възползвате от услугите, предоставяни от този онлайн магазин, моля, внимателно прочетете настоящите общи условия и ги разгледайте подробно. Като използвате различните функционалности на онлайн магазина, Вие потвърждавате, че сте запознати с тези общи условия, съгласявате се с тях, разбирате ги изцяло и ги приемате безусловно, като се ангажирате да ги спазвате. При използването на настоящия онлайн магазин, Вие се съгласявате, че ще използвате тази платформа само за законни цели и че няма да нарушавате правата на други потребители или трети страни. Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас на следните контакти

Информация за Търговеца: 

НаименованиеАВГУСТА 18 ООД
Седалище и адрес на управлениегр. Варна, р-н Младост, УЛ.ФАНТАЗИЯ, 13
Адрес за кореспонденциягр. Варна, р-н Младост, УЛ.ФАНТАЗИЯ, 13
ЕИК205154417
Телефон +359 875 404 074
Имейлinfo@zdravensvqt.bg 
Уебсайт https://zdravensvqt.bg 

Информация за надзорни органи:

НаименованиеКомисия за защита на потребителите
Седалище и адрес на управлениегр. София, пл. ”Славейков” № 4А, ет.3, 4 и 6
Адрес за кореспонденциягр. София, пл. ”Славейков” № 4А, ет.3, 4 и 6
Телефон (02) 933 05 65;  0700 111 22
Имейлinfo@kzp.bg 
Уебсайт https://kzp.bg/ 

При спор, който не може да бъде решен съвместно с избрания доставчик на услугата, можете да използвате сайта на Европейската комисия за онлайн решаване на спорове. Директна връзка към към платформата за онлайн решаване на спорове – Онлайн решаване на спорове;

 1. Пояснение на използваните термини.

“Доставка до адрес” е услуга, чрез която Доставчика изпраща до клиента, заявените от него стоки на посочен адрес. Услугата включва единствено превозването на заявените стоки до входната врата на жилищната сграда. В случай че сградата се намира в затворен комплекс, услугата се изпълнява до входната врата на комплекса. Всички останали допълнителни действия като пренос до входната врата на недвижимия имот на клиента, качване на горен етаж и др. Се заплащат допълнително, като клиента е длъжен да заяви тези услуги допълнително.

“Злоумишлени действия или бездействия“ са действия или бездействия, нарушаващи законите, интернет етиката и/или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, като: изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да е било действия в посочения по-горе смисъл.

“Код за отстъпка” е уникален код, съставен от цифри и/или букви, чрез който Клиент има правото на преференциални условия при сключване на договор за покупко-продажба, като например, намаление на цената, безплатна доставка или друго, изрично посочено върху кода за отстъпка и/или при неговото получаване по електронен път. 

“Количка” e раздел от сайта в който може да видите избраните и добавени продукти в отделна потребителска сесия. 

“Онлайн магазин“ е съвкупност от идейни и програмни решения, които включват графични и текстови елементи, посредством които се извършва продажба на стоки. Крайната цел е да бъде сключван на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите, като се предоставя възможност за избор от потребителя на стоки чрез потребителска кошница или по друг начин, както и за предоставяне на информация за контакт с клиента, адреса на доставка и метода за плащане.

“Поръчка” e електронен документ, представляващ комуникационна форма изпратена от Клиента до Търговеца, посредством онлайн магазина, чрез който първият заявява изричното си желание за сключване на договор за покупко-продажба, за избраните от него стоки. 

Потребител” е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 годишна възраст, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по чл.45 от Закона за защита на потребителите, действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

“Случайно събитие“ е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което води до обективна невъзможност за изпълнение на договорните задължения.

“Срок за доставка” е времето за което клиентът, получава избраните от него стоки чрез посредничеството на спедиторско дружество. Периодът на доставка зависи от избрания от клиента начин на доставка и конкретен спедитор. Търговецът си запазва правото да определя различен срок за доставка, за всяка отделна стока и/или услуга, с оглед техния вид и характеристика. 

“Търговско съобщение” e всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, нотификация и др), съдържащо обща и тематична информация, относно налични промоции, отстъпки, намаления за отделни стоки, както и за цели категории, които се предлагат от Търговеца.

 1. Характеристика на онлайн магазина. Предмет на договора.

Чл.1. (1) Онлайн магазина https://zdravensvqt.bg e платформа за електронна търговия, чрез която Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите здравословни храни и козметика, както и да:

 1. Преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 2. Сключват с Търговеца договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани чрез онлайн магазина;
 3. Да получават информация за нови стоки, услуги или други промоции, предлагани чрез онлайн магазина;
 4. Да бъдат уведомявани за правата си произтичащи от приложимите закони, както и да се предостави възможност за упражняване тези права; 
 5. Отправят запитвания във връзка с условията за покупка или допълнителна информация по отношение предлаганите стоки или функционалностите на онлайн магазина;

(2) Общите условия се считат за приложими във всички случаи, когато потребителят използва или разглежда онлайн магазина с цел извличане на информация или използване на наличните функционалности. Въпреки това, те няма да бъдат приложими в случаите, когато между страните съществува писмено споразумение или е уговорено изрично друго.

 1. Технически стъпки за сключване на договор за покупко-продажба 

Чл.2 (1) Стъпките при сключване на договор за покупко-продажба на стоките в онлайн магазина се извършват по следната процедура:

 1. Влизане в категорийна страница чрез съответно меню в навигацията или от начална страница;
 2. Избиране на една или повече от предлаганите от Търговеца стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка;
 3. Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на потребителя ,който е страна по договора;
 4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 5. Завършване на поръчката, чрез натискане на бутона “Поръчване”;

(2) След завършване на поръчката, Клиентът получава автоматично генерирано съобщение на посочената от него електронна поща или позвъняване по телефон, за да бъде потвърдена извършената поръчка, 

(3) Търговецът си запазва правото да откаже направени поръчки при липса на наличност, съмнения за злоупотреба или други обстоятелства, за което не дължи предоставяне на допълнителна информация. В тези хипотези се изпраща уведомление по електронен път в срок до 24 часа от момента на подаване поръчката от страна на ползвателя.

Чл.3 (1) След като Търговецът потвърди поръчката, се счита, че е сключен договор за покупко-продажба на стоките, които са били добавени в количката и поръчани след натискането на бутона “Поръчване”. Договорът се съставя на български език и се съхранява в базата данни на Търговеца в онлайн магазина.

(2) След сключване на договора Търговецът се задължава да организира доставката и да прехвърли собствеността на поръчаните стоки, а потребителят да ги получи и заплати тяхната цена, както и разходите за доставка, освен при наличие на безплатна доставка. 

(3) Клиентът има право да коригира въведени грешки, но само преди получаването на потвърждение за изпратената поръчка на посочения от него имейл адрес.

Чл. 4. (1) Всички цени са в български лева, с вкл. Данък добавена стойност (ДДС), както и всички други данъци и такси, освен ако изрично не е посочено друго. Клиентът може да плати цената за поръчаните стоки при тяхната доставка чрез наложен платеж.

(2) Всяко направено плащане към Търговеца се осчетоводява съгласно българското законодателство и се издава съответния разходооправдателен документ (касов бон, фактура, разписка за получена сума и др.), който се изпраща на Клиента в оригинал или като приложение към електронно съобщение.

(3) При желание за издаване на фактура на ЮЛ, съответният представител е необходимо да посочи това към момента на поръчката, както и да предостави необходимите данни за това (Наименование на ЮЛ, ЕИК, Номер по ДДС, Седалище и адрес на управление, МОЛ)

Чл. 5. (1)  По отношение на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект, цената за комплекта се отнася само в неговата цялост и е неразделна за отделни стоки от комплекта.                                                                               

(2) Стоките, които се продават в секцията „Намалени“ на уебсайта на Търговеца , се продават отделно от останалите стоки, но могат да се заявяват с една поръчка, заедно с останалите стоки. При направена поръчка заедно на стоки от секцията „Намалени“ и останалите стоки, Търговецът организира едновременно доставката на закупените продукти, ако са закупени от един и същи Клиент с посочен един и същи адрес.

Чл.6. (1) Страните по договора за покупко-продажба от разстояние се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закон за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закон за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, които се посочват при осъществяване на съответното действие (заявка за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние, изпращане на съобщение до Търговеца и др.)

 1. Условия за доставка. Връщане и замяна.

Чл.7. (1) Търговецът се задължава да организира доставката и предаването на стоката на Клиента посредством куриер.

(2) Стандартният срок за доставка на стоката е от 1 (един) до (7) календарни дни от получаване на потвърждение за поръчката. 

(3) Ако Търговецът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Клиента незабавно. 

(4) Търговецът е длъжен да опакова стоките по подходящ начин, така че да се запази тяхната цялост и оригинален вид, до момента на предаването им на съответния Клиент.

Чл.8. (1) Доставката за територията на Република България се извършва чрез търговското дружество “СПИДИ” АД, като разходите по нея се поемат от Клиента.

(2) Разходите за доставка на стоките до адрес, посочен от Клиента, са в размер определен приблизително от Търговеца, но зависят изцяло от съответното търговско дружество, което извършва доставката.

(3) Разходите за доставка на стоките до офис на куриера, посочен от Потребителя, са в размер, определен приблизително на уебсайта на Търговеца, в зависимост от характеристиките на стоката. В случай, че теглото на поръчаните стоки надвишава определени стойности, цената се определя според Общите условия на търговско дружество – спедитор.

(4) При наличие на обща сума на поръчката в размер над 100 лв., разходите за доставка на поръчаните стоки до офис на куриер е изцяло за сметка на Търговеца. Не се предлага безплатна доставка до адрес за поръчки над 100 лв, като в този случай клиента е длъжен да покрие разходите за доставката до личен адрес.

(5) В зависимост от обема и теглото на поръчаните стоки, Търговецът има право да определи по-висока цена за доставка в съответствие с условията на куриера, за което се задължава да уведоми Клиентът преди изпращане на стоките.

Чл. 9. (1) При получаване на закупената стока, Клиентът трябва незабавно да я прегледа и при установяване на очевидни недостатъци да уведоми Търговеца чрез контакт по телефон.

(2) Ако това не бъде направено, стоката ще бъде считана за одобрена, като Клиентът губи правото да предяви в бъдеще претенции, че стоката е получена с очевидни недостатъци.

Чл. 10. (1) Клиентите, които притежават качеството потребители съгласно приложимото законодателство и раздел VIII от настоящите общи условия , имат право да се откажат от закупената стока в рамките на 14 дни от датата на получаване, без да посочват причина, без дължимо обезщетение или неустойка. Това право може да бъде упражнено чрез попълване и изпращане на специален формуляр, който е достъпен в раздел “Приложения”.

(2) Търговецът трябва да изпрати потвърждение за полученото искане за отказ в рамките на 24 часа, ако са изпълнени условията за упражняване на правото на отказ.

(3) След получаване на потвърждение за валидно упражнено право на отказ, Клиентът трябва да върне стоките, които е получил. Разходите за връщане на стоките са за негова сметка.

(4) Търговецът трябва да възстанови сумата, получена на основание договора за покупко-продажба, не по-късно от 14 дни след уведомяването за решението на Клиента да се откаже от договора.

(5) Търговецът има право да задържи сумата, която трябва да възстанови, докато не получи върнатите стоки, предмет на договора за покупко-продажба, при отказ от договора от страна на Клиента.

(6) Търговецът може да намали сумата, която връща на Клиента, ако стойността на стоките е намалена поради изпробване от страна на Клиента, което надвишава необходимото за установяване на характеристиките им.

Чл.11. (1) Търговецът носи отговорност за всяка несъответствие на стоката, което е налице при предоставянето и се проявява в рамките на две години след предоставянето и, но не по-късно от 14 дни от откриването на несъответствието спрямо клиенти, които са потребители, ако такова несъответствие не е резултат от виновно поведение на клиента.

(2) Упражняването на правото на рекламация съгласно ал. 1 става чрез попълване и изпращане на бланка за рекламация, достъпна в раздел “Приложения”. Клиентът трябва да предостави изображения като доказателство на Продавача на посочения имейл адрес за контакт в случай на несъответствие на предоставената стока.

(3) След приемане на попълнената бланка съгласно ал. 2 от страна на Продавача и след установяване на несъответствие, клиентът има право на получаване на стоката, която отговаря на договора, за сметка на Продавача.

(4) Ако доставката на стоката съгласно договора не е възможно, Клиентът има право на намаляване на цената или на разваляне на договора, като се възстанови заплатената цена на стоката посредством указаната от него банкова сметка в 14-дневен срок от заявяването.

 1. Права и задължения на потребителя

Чл.12.  Потребителите имат право да:

 1. Се запознават и използват съдържанието в уебсайта с цел преглед на предлаганите стоки и сключване на договор за покупко – продажба; 
 2. Осъществяват комуникация с Търговеца чрез използване на формата за контакт, ако имат необходимост от допълнителна информация за стоки или при наличие на възникнал проблем с използването на онлайн магазина;
 3. Уведомяват Търговеца при наличие на нарушение на права на интелектуалната собственост;
 4. Да сключват договори за покупко-продажба от разстояние;
 5. Да упражнява правото си на връщане при недостатъци на стоката, както и  правото на отказ при наличие на съответните предпоставки по закон или съгласно настоящите Общи условия;  
 6. Да получават преференциални отстъпки и/или условия при заявка за поръчка на стоки;
 7. Да упражняват други свои законови права, в качеството си на страна по договор за покупко-продажба от разстояние;

Чл. 13. Потребителите имат следните задължения: 

 1. Използват уебсайта законосъобразно и в пълно съответствие с настоящите Общи условия;
 2. При ползване на различните функции на онлайн магазина, да предоставя само верни, пълни и актуални данни;
 3. При доставка на стоки от търговеца до посочен адрес, да ги прегледа и при липса на явни недостатъци, да ги приеме, ако те съответстват на заявеното количество и качество;
 4. Да заплатят стойността на стоките чрез наложен платеж, които са поръчали или приели;
 5. Да заплати разходите за доставка на заявените стоки, в случай че такава се дължи;
 6. Да не се опитват да получат неоторизиран достъп до сървърите на Търговеца или до конфиденциална информация, включително лични данни на трети лица.
 7. Да не копират, изменят, възпроизвеждат или разпространяват информацията от сайта, вкл визуално съдържание (изображения, снимки, видеа и др), текстово съдържание (описания на продукти, правна документация и друго текстове налични на сайта):
  1. За цели, различни от предназначението на сайта И
  2. Без изричното предварително писмено съгласие на Търговеца.
 8. Да нарушават правата и законните интереси на Търговеца, включително:
  1. Да извършват действия, които могат да навредят на конкурентоспособността на Търговеца или да се категоризират като нелоялна конкуренция;
  2. Да използват информацията от сайта за незаконни или неправомерни цели.
 9. Данните, които предоставят, да са верни и актуални. Това важи за личните данни, които споделят в сайта, информацията, която попълват при поръчка на стоки, както и данните, които се изискват при сключване на договор за покупко-продажба от разстояние.
 10. Права и задължения на Търговеца

Чл. 15. Търговецът се задължава за следното, спрямо потребителите на онлайн магазина: 

 1. Да осигурява непрекъснатата работа на онлайн магазина, както и да отстранява своевременно възникнали технически проблеми или недостатъци, освен при наличие на извънредни или непредвидени обстоятелства. 
 2. Да предостави на потребителя цялата информация, предвидена в Закона за защита на потребителя и в останалите приложими нормативни актове;
 3. Да изпълни поръчките на потребителите в рамките на сроковете, предвидени в настоящите Общи условия;
 4. Да информира клиента за невъзможността за изпълнение на поръчката поради липса на наличност на заявените стоки в срок до 24 часа от датата на нейното подаване;
 5. Да възстанови на потребителя платената сума в случаите, предвидени в закона и в настоящите Общи условия;
 6. Да обработва личните данни на потребителите в съответствие със Закона за защита на личните данни и с настоящите Общи условия;
 7. Да организира доставката на заявените стоки чрез лицензиран спедитор, в съответствие с изискванията на клиента
 8. Особени клаузи, които се прилагат спрямо лица, които имат качеството потребител по смисъла на Закон за защита на потребителите

Чл. 16. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Клиенти, за които според данните, посочени при сключване на договора за покупко-продажба може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 17. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Търговеца в онлайн магазина са определени в продуктовата страница на всяка стока.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Търговеца и се посочва в продуктовата страница на всяка стока.

(3) Стойността на транспортните разходи за доставка, невключени в цената на стоките се определя от трети лица – спедиторски дружества и се предоставя като информация за Посетителите е налице при избиране на стоките и преди сключване на договора за покупко-продажба от разстояние.

(4) Информацията, предоставена на Посетителите по този член е актуална към момента на визуализацията й в онлайн магазина, преди сключването на договора за покупко-продажба от разстояние. 

(5) Посетителите приемат и дават своето съгласие, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на онлайн магазина или електронна поща.

Чл. 18. (1) Клиентът се съгласява, че Търговецът има правото да приемат авансово плащане за сключените договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка, в случай че такава се дължи.

(2) Клиентът избира дали да заплати на Търговеца в онлайн магазина цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(3) В случай че стойността на поръчката на Клиента е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне на съответната сума по банковата сметка на Търговеца.

Чл. 19. (1) Клиентът има право на отказ от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на която е получил стоката, след като уведоми за това Търговеца чрез единния формуляр за отказ от договора, който е наличен в раздел „Приложения“

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага за сключени договори с:

 • на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

(3) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, Търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. 

Чл. 20. (1) Търговецът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с допълнителни разходи за първия. Търговецът има право да не върне получената сума, до момента в който не получи обратно стоките, предмет на договора за покупко-продажба от разстояние за които е упражнено правото на отказ. 

(2) При упражняване на правото на отказ, всички разходи по връщането на стоките от Потребителя до Търговеца, са изцяло за сметка на Потребителя. Потребителят може да използва куриер по своя преценка за връщането на стоката, като всички разноски във връзка с връщането са изцяло за негова сметка.

(3) Потребителят се задължава да съхранява получените от Търговеца стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(4) При направен отказ от договора от Потребителя, Търговецът му възстановява заплатената сума единствено при изпълнение на следните изисквания:

 • При върната и получена от Търговеца стока в изряден търговски вид, без видимо замърсяване и/или увреждания, вследствие на употреба.
 • При наличие на приложена касова бележка или представено достоверно доказателство, което удостоверява че върната стока  е точно тази, която е доставена от Търговеца.

(5) В случай доставка на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект (т.нар. bundle стоки), при упражняването на правото на отказ на Потребителя по този член и изискванията на Закона за защита на потребителя, на Потребителя се възстановява съответния намален размер на индивидуална цена на стоката като се вземе предвид съотношението на цените на стоките в електронния магазин, когато не се купуват заедно (т.е. съотношението между ненамалените цени на стоките).

(6) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като, но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Търговецът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид, вкл. да ги приспадне от сумата, която следва да върне на потребителя. 

(7) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се, че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката, ако такова е налице. Стойността на бонус съдържанието не се възстановява на Потребителя, но то подлежи на връщане заедно с основната стока.

(8) При приемането на стоката, по отношение на която е упражнено право на отказ по този член, Търговецът извършва преглед на стоката и може да откаже приемането й, ако установи, че върнатата стока е различна от доставената на Потребителя.

(9) Търговецът има право да откаже приемането на стоката, ако поради системност в правенето на поръчки и отказването им през кратки интервали от време, както и при поръчка на необичайно голямо количество стоки от едно и също лице, възникнат съмнения за неговата добросъвестност като Посетител. В този случай Търговецът полага добросъвестни усилия за установяване на обективната фактическа обстановка.

 1. Отговорност

Чл. 21. (1) Нито един от участниците няма да носи отговорност за неизпълнението на своите задължения по договора, съгласно текущите общи условия, ако такова неизпълнение е предизвикано от форсмажорно обстоятелство. За да бъде обстоятелството форсмажорно, страните се съгласяват изрично, че трябва да е налице причинна връзка между тях и невъзможността за изпълнение, както и кумулативно наличие на следните условия:

 1. непредвидимост на събитието;
 2. неочакван характер;

(2) Ако съответното събитие не бъде преодоляно в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на възникване, всяка от страните има право да уведоми другата страна, че прекратява договора, без да бъде задължена да плаща компенсации за евентуални претърпени вреди.


Чл. 22. Рисковете от загуба или повреда на стоките преминават в тежест на Клиента, след като той ги приеме. До този момент, рисковете се поемат от Търговеца.

Чл. 23. (1) Търговецът не носи отговорност за имуществени и/или неимуществени щети, понесени от Клиента или други лица в случай на невъзможност за използване на онлайн магазина, освен ако не бъде доказвана изключителната вина.

(2) Това правило се прилага и по отношение на типа на предоставеното съдържание; грешки или щети, причинени от вируси, които могат да засегнат компютърното оборудване, софтуера, данните или други активи на Клиента, вследствие на предприети действия, включително и разглеждане на онлайн магазина или изтегляне на материали от него или свързани с него уебсайтове.

Чл. 24. Търговецът не носи отговорност за съдържанието на рекламните материали, включително и всички грешки, пропуски или неточности в тях, публикувани в социалните мрежи.

Чл. 25. Търговецът носи отговорност при следните обстоятелства:

 1. Неизпълнение на задълженията си по организиране на доставката и предаване на стоките на съответен куриер в разумен срок;
 2. Наличие на права на трети лице върху предлаганите стоки в онлайн магазина;
 3. Неточно изпълнение на договора в количествено или качествено отношение; 
 4. Нарушение на авторско или сродно право на трети лица;
 5. Нарушение търговския вид на стоките при превоз от страна на спедитора;
 6. Липса на информация, която е задължителна за съответната категория продукти, съгласно българското законодателство; 
 1. Защита на личните данни

Чл.26. (1) Търговецът предприема мерки за защита на личната информация на Потребителя съгласно Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработката на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (GDPR) и Закона за защита на личната информация.

(2) Търговецът обработва личните данни на Потребителите на основание чл. 6, ал. 1, буква “б” от GDPR – обработката е необходима за изпълнение на договор, по който субектът е страна или на основание чл. 6, ал. 1, буква “а” от GDPR – на основание изрично предоставено съгласие.

(3) Търговецът е публикувал информацията относно личните данни, които обработва и целите, за които те се обработват, както и цялата изисквана информация съгласно Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработката на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (GDPR) на съответната страница за това.

(4) Търговецът обработва лични данни на трети лица за целите на директния маркетинг единствено при техното ясно съгласие, което последните могат да оттеглят по всяко време.

(5) Всеки потребител може да се запознае с всички мерки във връзка със събиране, съхранение и обработка на лични данни, които са подробно описани в Политика за поверителност, достъпна чрез хиперлинк, най-долу на всяка една страница.

 1. Изменение и допълнение на общите условия за ползване. Прекратяване на правоотношенията между страните.


Чл. 27 (1) Търговецът има право да актуализира настоящите Общи условия, като уведоми за това по подходящ начин всички потребители на онлайн магазина, вкл. чрез публикация на видимо място в онлайн магазина, както и в социалните мрежи. 

(2) Промените влизат в сила за всички потребители след изтичането на … дни от датата на уведомяването.

Чл.28. Настоящите общи условия и действащите правоотношения с Търговеца се прекратяват в следните случаи:

 1. При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на Търговеца
 2. По взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 3. При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 4. При изземване, запечатване на оборудването от държавни органи или при налагане забрана за извършване на търговска дейност;
 5. При ограничаване или блокиране достъпа на отделен потребител до онлайн магазина на основание нарушение настоящите общи условия; 
 6. В други изрично предвидени от закона случаи;

Чл. 29 (1) Настоящите Общи условия, които уреждат отношенията между Търговеца, ползвателите и клиентите на онлайн магазина, се прилагат в съответствие с българското законодателство.

(2) Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. Ако не се стигне до споразумение, всички нерешени спорове, произтичащи от или свързани с договора между страните, включително спорове, произтичащи от или свързани с неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.

Чл. 30 (1) Страните по настоящото споразумение се задължават взаимно да не нарушават правата и законните интереси на другата страна, както и да пазят в тайна всякаква конфиденциална информация, получена в процеса на изпълнение на договора и на настоящите Общи условия.

(2) Страните се задължават по време на и след изтичане на срока на договора да не разкриват писмена или устна кореспонденция, водена между тях. За разкриване се счита публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, социални мрежи (Facebook, Instagram, X, LinkedIn, Threads и др), лични или публични уебсайтове и др.

 1. Преходни и заключителни разпоредби 

Чл. 31 Ако някоя от разпоредбите на тези Общи условия бъде прогласена за недействителна, това няма да повлияе на действителността и приложението на останалите разпоредби.

Чл. 32 В случай на спор, всеки Клиент на онлайн магазина може да се обърне към помирителна комисия, медиатор, платформа за онлайн решаване на спорове на ЕС или друг алтернативен метод за разрешаване на спорове.

Чл. 33 (1) Никоя от страните не може да прехвърли свои права и/или задължения на трето лице без изричното писмено съгласие на другата страна.

(2) При нарушение на тази клауза, прехвърлянето на правото и/или задължението ще се счита за недействително спрямо другата страна.

Чл. 34 Настоящите Общи условия влизат в сила за ползвателите на онлайн магазина, считано от 10.05.2024 г.

 1. Приложения
Shopping Cart